Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Увеличението на производството в месната промишленост в България продължи и през първото тримесечие на 2008 г., но с по-бавен темп. В сравнение със същия период на 2007 г. увеличението е със 7.8%.
Внос- Износ
  • През първото тримесечие на 2008 г. тенденцията на значително увеличение на вноса на месо и месни продукти продължи, като спрямо същия период на 2007 г. прирастът е с 35.2%.
  • През първото тримесечие на 2008 г. отново има намаление на износа на месо и месни продукти. Спадът в сравнение с 2007 г. е с 29.6%. Средната цена е по-висока с 40%, от което намалението на стойностният обем е по-малко – с 1.5%.
Външнотърговски стокообмен
  • Стокообменът с месо и месни продукти продължи да нараства. Прирастът идва от вноса, от което отрицателното салдо, в сравнение с първото тримесечие на 2007 г., е 5.7 пъти по-голямо.
Вътрешен пазар
  • В сравнение с първото тримесечие на 2007 г. предприятията, включени в месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ, са продали на вътрешния пазар 5.3% повече месо и месни продукти.
Съдържание
I .    Основни тенденции в сектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос- Износ
1.3.    Външнотърговски стокообмен
1.4.    Вътрешен пазар
II .    Производство
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговско салдо
3.2.    Внос
3.2.1.    Месо
3.2.2.    Сланина и мазнина от птици
3.2.3.    Субпродукти
3.2.4.    Месни продукти
3.2.5.    Колбаси
3.2.6.    Готови храни
3.3.    Износ
3.3.1.    Месо
3.3.2.    Готови храни и консерви от месо
IV .    Вътрешен пазар
V .    Предприятията от сектора
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Сертифицирани фирми по HACCP
5.3.    Членове на GS1
5.4.    Конкуренция
5.5.    Публични дружества от подсектора
VI .    Дружества – Дайджест
VII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1