Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
 • Производството на вино в България има ясно изразен сезонен характер и през първите шест месеца на годината е сравнително ограничено. Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че включените в извадката предприятия са произвели през второто тримесечие на 2007 г. 25 597 хил. литра вино. В сравнение с второто тримесечие на 2006 г. увеличението с 4728 хил. литри е с 23%.
 • В сравнение с 2006 г. увеличението е с 12.4%.
Внос
 • Интензивното увеличение на вноса на вина в България продължава. В сравнение с второто тримесечие на 2006 г. увеличението е 2.2 пъти.
 • За полугодието на 2007 г. прирастът е 2.6 пъти.
 • Вносът на вина през първото полугодие на 2007 г. е с 0.6% по-голям от годишния внос през 2006 г.
Износ
 • През второто тримесечие на 2007 г. отново има голямо увеличение на износа на вина. Спрямо същия период на 2006 г. прирастът е около 85%.
 • За полугодието на 2007 г.увеличението е с 37.6%
Салдо
 • Положителното външнотърговско салдо спрямо второто тримесечие на 2006 г. е по-голямо с 65.2%.
 • За полугодието обаче има намаление с 12%.
Вътрешен пазар
 • През второто тримесечие на 2007 г., в сравнение със същия период на 2006 г., производителите включени в извадката на НСИ, са продали 1.7% по-малко вина.
 • За полугодието има прираст от 7.2%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
III .    ВНОС – ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2007)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
4.2.    Първо полугодие (H1’2007)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Сертифицирани фирми по HACCP
5.3.    Членове на GS1
5.4.    Конкуренция, пазарен дял
5.5.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1