Мебелна Промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията за нарастване на производството на мебелната промишленост в България продължи и през първото тримесечие на 2006 г.
  • В сравнение със същия период на 2005 г. продажбите са с 14% повече.
Външнотърговски стокообмен
  • През първото тримесечие на 2006 г. вносът на мебели продължи да расте още по-интензивно. Прирастът в сравнение със същия период на 2005 г. е 49%.
  • Тенденцията на увеличение на износа на мебели продължи и през първото тримесечие на 2006 г., но с по-бавен темп. В сравнение със същия период на 2005 г., прирастът е с 9%.
  • Продължава тенденцията на намаление на положителното салдо от стокообмена с мебели. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. то е по-малко с 15%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Разчетите показват, че през първото тримесечие на 2006 г. около 30% от произведените мебели са продадени на вътрешния пазар.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на GS1
2.3.    Най-големи предприятия от сектора
2.4.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Столове и седалки
5.2.2.    Други мебели и части за тях
5.3.    Износ
5.3.1.    Столове и седалки
5.3.2.    Други мебели и части за тях
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1.    Кодове от Митническата тарифа на Република България, използвани в анализа
7.2.    Полезни връзки


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1