Развитие на производството и продажбите на мебели в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • В сравнение със същия период на предходната година, през първото тримесечие на 2005 г. в България е по-голямо производството на бюра от дървесина, канцеларски мебели, канцеларски шкафове, класьори и мебели от дървесина за столови и всекидневни.
  • Намалява производството на модули за кухненско обзавеждане, други кухненски мебели, мебели от метал, спални-комплект.
Внос-Износ
  • Вносът на мебели в България продължи да расте с висок темп.
  • Продължава и тенденцията на увеличение на износа, като прирастът е значителен.
  • Положителното салдо от стокообмена с мебели в сравнение с първото тримесечие на 2004 г. е по-голямо с 5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • По-големи са продажбите на мебели от метал, канцеларски шкафове и класьори, канцеларски мебели от дървесина.
  • По-малко са продажбите на мебели от дървесина за спални (комплект).

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос-Износ
1.3. Продажби на вътрешния пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1. Сертифицирани фирми по ISO
2.2. Членове на EAN
2.3. Класация на предприятия от сектора
III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . ВНОС - ИЗНОС

4.1. Внос, износ, салдо
4.2. Внос
4.2.1. Столове и седалки
4.2.2. Други мебели и части за тях
4.2.3. Медицински мебели
4.2.4. Матраци и артикули за легла
4.2.5. Внос по страни
4.3. Износ
4.3.1. Столове и седалки
4.3.2. Други мебели и части за тях
4.3.3. Медицински мебели
4.3.4. Матраци и артикули за легла
4.3.5. Износ по страни
V . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1