Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на увеличение на производството на мебели в България продължи и през третото тримесечие на 2007 г., но с по-бавен темп. Прирастът спрямо същия период на 2006 г. е 18%.
  • Увеличението през деветмесечието на 2007 г. е с 30.1% .
Внос
  • Продължава тенденцията на увеличение на вноса на мебели. В сравнение с третото тримесечие на 2006 г. вносът е по-голям е 32.2%.
  • През деветмесечието износът е по-голям с почти 40%.
Износ
  • Тенденцията на увеличение на износа на мебели продължава и през третото тримесечие. Прирастът на износа в сравнение с третото тримесечие на 2006 г. е с около 20%.
  • През деветмесечието на 2007 г. износът е повече с 16.6%.
Външнотърговско салдо
  • Външнотърговското салдо от стокообмена с мебели продължава да е положително. Запазва се обаче тенденцията на намаление в сравнение с предходните периоди.
  • За третото тримесечие положителното салдо е по-малко с 12.8%.
  • Спадът на външнотърговското салдо за деветмесечието е 23.2%.
Продажби на вътрешния пазар
  • През деветмесечието на 2007 г. близо половината от произведените мебели са продадени на вътрешния пазар.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
2.2.    Деветмесечие (IX’2007)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
3.1.2.    Деветмесечие (IX`2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
3.2.2.    Деветмесечие (IX`2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
3.3.2.    Деветмесечие (IX`2007)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1.    Никром – Тръбна мебел АД Ловеч (BNIKR) (Неофициален пазар на облигации)
5.4.2.    Явор АД Варна (YAVOV) (Неофициален пазар сегмент A)
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1