Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2008 г. производството на мебели в България отчита ръст от 3,5% в сравнение със същия период на 2007 г.
  • За деветмесечието секторът отчита намаление с 3.1% .
Внос
  • Продължава тенденцията на увеличение на вноса на мебели, като сравнение с третото тримесечие на 2007 г. увеличението е 33.2%.
  • За деветмесечието вносът е по-голям с 30.2%.
Износ
  • Увеличението на износ на мебели продължава и през третото тримесечие, но със значително по-бавен темп. В сравнение със същия период на 2007 г. прираста е 0.9%.
  • За деветмесечието на 2007 г. прирастът е 2.9%.
Външнотърговско салдо
  • За втори пореден път салдото от стокообмена с мебели е отрицателно с 2.8 млн. EUR.
  • За деветмесечието салдото е положително с 6.1 млн. EUR. В сравнение със същия период на 2007 г. обаче то е с 5.9 пъти по-малко.
Продажби на вътрешния пазар
  • През деветмесечието на 2008 г. близо половината от произведените мебели са продадени на вътрешния пазар.  

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по печалба
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1.    Никром Тръбна мебел АД
5.4.2.    Явор АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1