Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги в производството на мебели в България по текущи цени в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. е по-малък с 20.8%.
  • Производството в подсектора в сравнение със същия период на 2008 г. по цени от 2005 г. е по-малко с 31.7%, а спрямо 2005 г. - с 11%.
Външна търговия
  • През първите три месеца на 2009 г. в страната са внесени 8.9% по-малко мебели спрямо същия период на 2008 г.;
  • Износът намалява с 21% спрямо периода януари-март 2008 г.
  • Намалението на износа е близо 3 пъти по-голямо в сравнение със спада при вноса, поради което положителното салдо в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. е по-малко с почти 72%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от произведените в България мебелите са предназначени за износ. Производителите, включени в месечната извадка, са продали на вътрешния пазар 279 тона, които са около 31% от произведените от тях през този период. Намалението с 28 тона е 9.9%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати
1.7.    Международен Туризъм
1.8.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Столове и седалки
4.2.2.    Други мебели и части за тях
4.3.    Износ
4.3.1.    Столове и седалки
4.3.2.    Други мебели и части за тях
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Сертификат OHSAS 18001
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Никром Тръбна мебел АД
6.4.2.    Метрон АД
6.4.3.    Явор АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1