Развитие на производството и продажбите на мебели в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2005  г. (Q2`2005), в сравнение със съшия период на предходната година, в България са произведени 29% по-малко мебели.
  • Общото намалението за цялото първото полугодие (H1`2005) е със 107 хил. броя или с 21%.
Внос-Износ
  • През второто тримесечие на 2005 г. тенденцията на увеличение на вноса на мебели в България продължава, като в сравнение със същия период на 2004 г. вносът е по-голям с 29%. За първото полугодие увеличението на вноса е 30%
  • В сравнение с второто тримесечие на 2004 г., през наблюдавания период износът на мебели от България е по-малък с 15%. За първото полугодие износът е по-голям с 5%. Прирастът идва от първото тримесечие, когато увеличението беше с 14%
  • Външнотърговското салдо от стокообмена с мебели продължава да бъде положително. В сравнение с второто тримесечие на 2004 г. положителното салдо е по-малко с една трета, а за първото полугодие - с 12%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Производителите на мебели (по съкратената номенклатура на НСИ за месечните изследвания) са продали по-малко мебели на вътрешния пазар.
  • Намалението за второто тримесечие е с около 21%, а за първото полугодие - с около 3%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос-Износ
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Класация на предприятия от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
4.2.    Първо полугодие – H1`2005
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Салдо
5.1.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
5.1.2.    Първо полугодие – H1`2005
5.2.    Внос
5.2.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
5.2.2.    Първо полугодие – H1`2005
5.3.    Износ
5.3.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
5.3.2.    Първо полугодие – H1`2005
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
6.2.    Първо полугодие – H1`2005


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1