Мебелна Промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2006 г. отново има съществено увеличение на производството в мебелната промишленост в България. В сравнение със същия период на 2005 г. то е с 12.4% по-голямо.
  • Увеличението на продажбите за първото полугодие спрямо същия период на 2005 г. е с 13.3%.
Внос
  • През второто тримесечие на 2006 г. тенденцията на значително увеличение на вноса на мебели продължава. В сравнение със същия период на 2005 г. вносът е по-голям с 36%.
  • Увеличението на вноса през първото полугодие на 2006 г. спрямо същия период на 2005 г. е с 42%;
Износ
  • През второто тримесечие на 2006 г. има значително увеличение на износа на мебели. В сравнение със същия период на 2005 г. износът е по-голям с 23%.
  • За полугодието на 2006 г. износът е по-голям със 7% спрямо полугодието на 2005 г.
Външнотърговско салдо
  • Салдото от стокообмена с мебели е положително. През първото полугодие износът е по-голям от вноса с близо 35.1 млн. EUR.
  • За полугодието прирастът на вноса е по-голям от този на износа, поради което има спад в положителното салдо спрямо първото полугодие на 2005 г. с над 1.8 млн. EUR или с 5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • По-голямата част от произведените в България мебели се изнася. Разчетите на база продажби, внос и износ показват, че около 30% от приходите на предприятията от подсектор “Производство на мебели” са от продажби на вътрешния пазар.


Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
2.2.    Първо полугодие (H1`2006)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
3.1.2.    Първо полугодие (H1`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
3.2.2.    Първо полугодие (H1`2006)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
3.3.2.    Първо полугодие (H1`2006)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1