Развитие на производството и продажбите на мебели в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Производство
  • През 2003 г. производството на мебели в България нарасна с 14%. Преодолян е спадът от 2001 г. и в сравнение с 2000 г. продукцията е с 6% повече.
  • Предварителните данни на НСИ за 2003 г. сочат увеличение на производството за: тапицирани и нетапицирани столове, кухненски мебели, спални комплект. На равнището от 2002 г. е производството на мебели за столови и всекидневни. По-малко са произведените мебели от метал различни от канцеларските.

Внос-Износ

  • Продължава тенденцията на възходящо развитие на редовния внос. В сравнение с 2001 г. прирастът е 70%.
  • През 2003 г. износът е 2,2 пъти по-голям в сравнение с 2001 г.
  • По-бързо расте редовният износ и делът му от 51% (2001) достигна 66% (2003).
  • Непрекъснато се увеличава положителното салдо от редовния стокообмен на мебели. През 2003 г. в сравнение с 2001 г. е 4,6 пъти по висок.
  • С висок темп се развива и обратния износ. През 2003 г. в сравнение с 2001 г. валутата е с 70% повече.

Вътрешен пазар

  • Основната част от продукцията на мебелната промишленост се изнася. Продажбите на вътрешния пазар не се развиват динамично и техния дял намалява. През 2002 г. е продадена около една трета от продукцията, а през 2002 г. делът спада на 26%.
  • Най-голямо е увеличението на продажбите на нетапицирани столове – 1,5 пъти, Бюра– 24%, Тапицирани столове – 18%. Значително по-малко, с около 40% са продадените кухненски мебели.
Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос-Износ
1.3. Вътрешен пазар

II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1. Международни стандарти в бранша
2.2. Прес-дайджест

III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . ВНОС-ИЗНОС

4.1. Редовен внос
4.1.1. Внос по групи страни
4.1.2. Внос от страните от региона
4.2. Износ
4.2.1. Редовен износ
4.2.2. Обратен износ
V . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1