Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Производството на Мебелната промишленост в България се развива с възходящ темп, като през първото тримесечие на 2007 г. е отчетен прираст от 40% в сравнение със същия период на 2006 г.
Внос - Износ
  • През първото тримесечие на 2007 г. увеличението на вносът на мебели е с 52% по-голям спрямо същия период на 2006 г.;
  • Тенденцията на увеличение на износа на мебели продължи и през първото тримесечие на 2007 г. Прирастът е 14.3%.
Външнотърговски стокообмен
  • Секторът традиционно има положително външнотърговско салдо, но с тенденция за намаление. Спадът, в сравнение със същия период на предходната година е с 26%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос - Износ
1.3.    Външнотърговски стокообмен
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на GS1
2.3.    Най-големи предприятия от сектора
2.4.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Столове и седалки
5.2.2.    Други мебели и части за тях
5.3.    Износ
5.3.1.    Столове и седалки
5.3.2.    Други мебели и части за тях
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1