Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • След като през 2005 г. беше отбелязано прекъсване на тенденцията за нарастване на производството на шивашки изделия в България,  през първото тримесечие на 2006 г. отново има увеличение на продукцията и продажбите.
  • В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. продажбите са с 5.5% по-големи.
Външнотърговски стокообмен
  • Тенденцията на увеличение на вноса на облекла и други шивашки изделия продължи и през първото тримесечие на 2006 г. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. вносът е по-голям с 12%.
  • Износът на облекла и други шивашки изделия продължи да расте и през първото тримесечие на 2006 г. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. износът е по-голям с 9.3 млн.EUR или с 4.4%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от т.нар. “ишлемеджийско” производство (реекспорт след активно усъвършенстване на временен внос при разсрочено плащане).
  • Продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са относително малки.
  • По номенклатурата на месечното извадково изследване на НСИ продадените изделия на вътрешния пазар през първото тримесечие на 2006 г. са само 1.25% от произведените количества. За същия период на 2005 г. тези продажби са около 2.61%, тоест над два пъти по-големи.
  • През първото тримесечие на 2006 г. са продадените 81.5 хил. броя облекла. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. те са със 141 хил. броя по-малко или с 63% са намалели продажбите на вътрешния пазар. Намалението се дължи основно от спад в продажбите на ризи и блузи.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на GS1
2.3.    Най-големи предприятия от сектора
2.4.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Мъжко облекло
4.2.    Дамско облекло
4.3.    Работно облекло
4.4.    Ризи и блузи
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Облекла за мъже или момчета
5.2.2.    Облекла за жени или момичета
5.2.3.    Ризи
5.2.4.    Други шивашки изделия
5.3.    Износ
5.3.1.    Облекла за мъже или момчета
5.3.2.    Облекла за жени или момичета
5.3.3.    Ризи
5.3.4.    Други шивашки изделия
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Мъжко облекло
6.2.    Дамско облекло
6.3.    Работно облекло
6.4.    Ризи и блузи
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1.    Кодове от митническата тарифа на Република България, използвани в анализа


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1