Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията за нарастване производството на шивашки изделия в България от началото на 2006 г. се запази и през второто тримесечие на годината. Производителите в сектора са реализирали приходи за близо 420 млн. лв., като в сравнение със същия период на 2005 г. физическия обем по съпоставими цени е с около 8,5% по-висок.
  • За първото полугодие на 2006 г. приходите от продажби на предприятията от подсектора са над 834 млн. лв., а физическият обем е по-голям със 7%.
Външнотърговски стокообмен
  • Тенденцията за увеличение на вноса се запази и през второто тримесечие на 2006 г.  В сравнение със същия период на 2005 г. увеличението е с  2.7%. В сравнение с първото полугодие на 2005 г. вносът е по-голям със 7.2%.
  • Износът на облекла и други шивашки изделия от България продължава да нараства, като в сравнение с първото полугодие на 2005 г. увеличението е с 6%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост и през второто тримесечие на 2006 г. се изпълнява по поръчки на т.нар. “ишлеме” (активно усъвършенстване на временен внос при разсрочено плащане). Продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са около 1% от производството.
  • В сравнение с първото полугодие на 2005 г. производителите са продали на вътрешния пазар с около 30% по-малко облекла.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
2.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
2.3.    Работно облекло
2.4.    Мъжко облекло
2.5.    Дамско облекло
2.6.    Ризи и блузи
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.1.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.2.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
3.2.3.    Облекла за мъже и момчета
3.2.4.    Облекла за жени или момичета
3.2.5.    Ризи
3.2.6.    Други шивашки изделия
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.3.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
3.3.3.    Облекла за мъже или момчета
3.3.4.    Облекла за жени или момичета
3.3.5.    Ризи
3.3.6.    Други шивашки изделия
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
4.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
4.3.    Работно облекло
4.4.    Мъжко облекло
4.5.    Дамско облекло
4.6.    Ризи и блузи
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1