Развитие на производството и продажбите на шивашки изделия в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Продължава тенденцията на намаление на производството на шивашката промишленост в България. Увеличението на приходите на предприятията от продажби през второто тримесечие с 0,2% не компенсира изоставането от първото тримесечие. За полугодието, в сравнение със същия период на 2004 г., физическият им обем (по съпоставими цени) е с 2,4% по-малък.
Внос
  • Увеличението на вноса в България на облекла и шивашки изделия продължи и през второто тримесечие на 2005 г. то е още по-голямо.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. вносът е по-голям с 12%, а валутата за закупените стоки - с 20%.
Износ
  • През второто тримесечие на 2005 г. продължи тенденцията на намаление на износа от България на облека и други шивашки изделия.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. износът е по-малък с 4%. Средната цена на изнесените стоки обаче е по-висока и валутата е повече с 4,5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост и през второто тримесечие на 2005 г. е от ишлемеджийско производство (активно усъвършенстване на временен внос при разсрочено плащане). Продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са около 9% от производството.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. производителите са продали на вътрешния пазар 21% по-малко облекла.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Конкуренция, пазарен дял
2.3.    Публични дружества от отрасъла
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Работно облекло
4.2.    Мъжко облекло
4.3.    Дамско облекло
4.4.    Ризи и блузи
V .    ВНОС - ИЗНОС

5.1.    Външнотърговско салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Облекла за мъже или момчета
5.2.2.    Облекла за жени или момичета
5.2.3.    Ризи
5.2.4.    Други шивашки изделия
5.3.    Износ
5.3.1.    Облекла за мъже или момчета
5.3.2.    Облекла за жени или момичета
5.3.3.    Ризи
5.3.4.    Други шивашки изделия
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Работно облекло
6.2.    Мъжко облекло
6.3.    Дамско облекло
6.4.    Ризи и блузи


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1