Развитие на производството и продажбите на шивашки изделия в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Производство
  • Шивашката промишленост е един от икономическите сектори в България, които се развиват най-интензивно.
  • През 2003 г. в сравнение с 2002 г. продажбите са с близо една четвърт повече.
  • Производството в сравнение с 1997 е с над 80% по-голямо

Износ-Внос
  • Голямо е увеличението на редовния внос в България на облекла и шивашки изделия за потребление в страната. През 2003 г. то е 7,8 пъти по-голямо в сравнение с 2001 г.
  • Над 95% от производството на облекло и шивашки изделия е oбратен износ на временен внос в изменено състояние. В сравнение с 2001 г. изнесените количества са с 10% повече.
  • Непрекъснато се повишава макроикономическата ефективност на обратния износ.Средните цени са с 51% по-високи.
  • По-високо е възнаграждението, което предприятията са получили за преработката и дообработката на временния внос.
Вътрешен пазар
  • Продажбите на производителите на вътрешния пазар са малки. През 2001 г. те са около 1% от производството.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Износ-Внос
1.3. Вътрешен пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
2.3. Предприятия от отрасъла търгувани на борсата
2.4. Прес- дайджест
III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . ИЗНОС-ВНОС
4.1. Салдо, износ-внос
4.2. Редовен внос
4.2.1. Редовен внос по групи страни
4.2.2. Регионални пазари
4.3. Временен внос
4.4. Редовен износ
4.4.1. Редовен износ по групи страни
4.5. Обратен износ
4.5.1. Обратен износ по групи страни
4.6. Регионални пазари
V . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
 

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1