Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2006 г. тенденцията на увеличение на производството в шивашката промишленост в България продължи, но темпът на нарастване е по-нисък. Прирастът спрямо същия период на 2006 г. е 5.5%;
  • За деветмесечието увеличението е 6.5%.
Внос
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на облекла продължава и през третото тримесечие. Темпът на растежа в сравнение с второто тримесечие на 2006 г. е с около 12 пункта по-голям;
  • В сравнение с деветмесечието на 2005 г. вносът е по-голям с 10%.
Износ
  • Тенденцията на увеличение на износа на облекла и други шивашки изделия продължава и през третото тримесечие. В сравнение със същия период на 2005 г. прирастът е 5%, а за деветмесечието той е 5.6%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от производството в шивашката промишленост е ишлемеджийско /преработка и дообработка на временен внос на тъкани и влакна/. Само около 5% от производството е продадено на вътрешния пазар;
  • Тенденцията на значително намаление на продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар продължава. През третото тримесечие и деветмесечието намалението е с около една трета.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
2.2.    Деветмесечие (IX`2006)
2.2.1.    Работно облекло
2.2.2.    Мъжко облекло
2.2.3.    Дамско облекло
2.2.4.    Ризи и блузи
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.1.2.    Деветмесечие (IX`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие 2006 г.
3.2.2.    Деветмесечие (IX`2006)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.3.2.    Деветмесечие (IX`2006)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
4.2.    Деветмесечие (IX`2006)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от сектора
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1