Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията за нарастване производството на шивашката промишленост в България продължи и през първите девет месеца на 2007 г. Увеличението спрямо същия период на 2006 г. е с 7.4%. За третото тримесечие обаче се наблюдава намаление с 2% в сравнение с третото тримесечие на 2006 г.
Внос
  • Увеличението на вноса на шивашки изделия през третото тримесечие на 2007 г е с 2.9%., а за деветмесечието с 10.7%.
Износ
  • Продължава намалението на износа на шивашки изделия. В сравнение с третото тримесечие на 2006 г., през 2007 износът е по-малък с 4%. Намалението за деветмесечието е с 1.7%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от производството в шивашката промишленост е на ишлеме. Само 3% от производството е продадено на вътрешния пазар.
  • Тенденцията на значително намаление на продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар е прекъсната. Прирастът за третото тримесечие е 7.5%, а за деветмесечието – 12.8%.
Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос
1.3. Износ
1.4. Продажби на вътрешния пазар
II . ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
2.2. Деветмесечие (IX’2007)
2.2.1. Облекла за мъже и момчета
2.2.2. Облекла за жени и момичета
2.2.3. Ризи и блузи
2.2.4. Работно облекло
III . ВНОС - ИЗНОС
3.1. Външнотърговско салдо
3.1.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.1.2. Деветмесечие (ІХ’2007)
3.2. Внос
3.2.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.2.2. Деветмесечие (IX’2007)
3.3. Износ
3.3.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.3.2. Деветмесечие (IX’2007)
IV . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
4.2. Деветмесечие (IX’2007)
V . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1. Сертифицирани фирми по ISO
5.2. Членове на GS1
5.3. Конкуренция, пазарен дял
5.4. Публични дружества от сектора
VI . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII . ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1