Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2009 г. намалението на оборота от продажби на продукция, стоки и услуги в шивашката промишленост е по-малко. В сравнение със същия период на 2008 г. спадът е 18.9% (21.4% през първото тримесечие).
  • В сравнение с първото полугодие на 2008 г. намалението е с 20.3%.
Външна търговия
  • През второто тримесечие на 2009 г. намалението на вноса е по-голямо спрямо първото. В сравнение със същия период на 2008 г. намалението е 28.1% (за първото тримесечие спадът е 19.9%). Спадът за първото полугодие е 23.7%.
  • Намалението на износа в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. е по-малко. Спрямо същия период на 2008 г. намалението е 23.6% (25.4% през първото тримесечие). За първото полугодие намалението е 24.5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са малки. За предприятията, включени в извадката, те са 2.9% от произведените количества през второто тримесечие, а за полугодието -2.1%.
  • Предприятията включени от извадката са продали с 18.1% по-малко стоки през второто тримесечие спрямо съответния период на 2008 година, а за първото полугодие – с 20.9% по-малко.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Международен Туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
3.2.1.    Облекло за мъже и момчета
3.2.2.    Облекло за жени и момичета
3.2.3.    Работно облекло
3.2.4.    Ризи и блузи
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ и салдо
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие
5.2.    Първо полугодие
5.2.1.    Облекло за мъже и момчета
5.2.2.    Облекло за жени и момичета
5.2.3.    Работно облекло
5.2.4.    Ризи и блузи
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Мизия-96 АД - Плевен
6.4.2.    Пангеа АД - София
6.4.3.    Филтекс АД - Пловдив
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1