Развитие на производството и продажбите на шивашки изделия в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции

              Производство
  • През 2004 г. прирастът на производството в шивашката промишленост постепенно намаляваше. През първото тримесечие на 2005 г. в сравнение със същия период на 2004 г. то вече е по-малко с 5%.
              Внос
  • Тенденцията на увеличение на вноса на облекла и шивашки изделия продължи и през първото тримесечие на 2005 г. В сравнение със същия период на 2004 г. прирастът е 5%.
             Износ
  • През първото тримесечие на 2005 г. тенденцията на увеличение на износа на облека и други шивашки изделия е прекъсната. Цените на продадените стоки обаче са по-високи и валутата от тяхната продажба продължи да расте, но със значително по-бавен темп - 2%.
             Продажби на вътрешния пазар
  • В сравнение с първото тримесечие на 2004 г. производителите са продали на вътрешния пазар 28% по-малко облекла.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Основни тенденции в сектора
1.1.1. Производство
1.1.2. Внос
1.1.3. Износ
1.1.4. Продажби на вътрешния пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1. Сертифицирани фирми по ISO
2.2. Конкуренция, пазарен дял
2.3. Публични дружества от отрасъла
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
4.1. Работно облекло
4.2. Мъжко облекло
4.3. Дамско облекло
4.4. Ризи и блузи
V . ВНОС - ИЗНОС
5.1. Търговско салдо
5.2. Внос
5.2.1. Облекла за мъже или момчета
5.2.2. Облекла за жени или момичета
5.2.3. Ризи
5.2.4. Други шивашки изделия
5.3. Износ
5.3.1. Облекла за мъже или момчета
5.3.2. Облекла за жени или момичета
5.3.3. Ризи
5.3.4. Други шивашки изделия
VI . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1. Работно облекло
6.2. Мъжко облекло
6.3. Дамско облекло
6.4. Ризи и блузиЦена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1