Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2009 г. шивашката промишленост в България отчита намаление от 21.4% в оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги, в сравнение със същия период на 2008 г.
  • Обемът на произведената продукция през първите 3 месеца на 2009 г. намалява с 26,3%.
Външна търговия
  • Стокообменът на България с шивашки, текстилни и трикотажни изделия през първото тримесечие на 2009 г. е 473.2 млн. EUR, което в сравнение с 2008 г. е по-малко със 118.9 млн. EUR или с 20.1%.
  • Реализираният от сектора износ е намалял с 25.4%.
  • Намалението на вноса в сектора през анализирания период е 19,9% спрямо предходната година.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от ишлемеджийско производство. Едва 1.5% от произведената продукция е предназначена за вътрешния пазар;
  • Продажбите на производителите на вътрешния пазар в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. са по-малко с 25%. Увеличение има само на облеклата за мъже и момчета, които са 2.5 пъти повече.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати
1.7.    Международен Туризъм
1.8.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Облекло за мъже и момчета
3.2.    Облекло за жени и момичета
3.3.    Работно облекло
3.4.    Ризи и блузи
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Облекла за мъже и момчета
4.2.2.    Облекла за жени и момичета
4.2.3.    Ризи и блузи
4.2.4.    Други шивашки изделия
4.3.    Износ
4.3.1.    Облекла за мъже и момчета
4.3.2.    Облекла за жени и момичета
4.3.3.    Ризи и блузи
4.3.4.    Други шивашки изделия
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Облекло за мъже и момчета
5.2.    Облекло за жени и момичета
5.3.    Работно облекло
5.4.    Ризи и блузи
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Членове на GS1
6.3.    Публични дружества от сектора
6.3.1.    Мизия-96 АД - Плевен
6.3.2.    Пангеа АД - София
6.3.3.    Филтекс АД - Пловдив
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1