Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2010 г. тенденцията на намаление на производството в шивашката промишленост на годишна база продължи. Спадът е 3.3%. Намалението на производството през деветмесечието е 10.4%.
  • Тенденцията на намаление на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги е прекъсната. На годишна база има увеличение с 2%. За деветмесечието увеличението на оборота е с 1.2%.
Външна търговия
  • През третото тримесечие на 2010 г. продължи да се увеличава вносът на шивашки изделия. В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. има увеличение с 12.1%, а на годишна база - с 22.6%. За деветмесечието увеличението е 5.6%.
  • Продължава и увеличението на износа. През третото тримесечие спрямо второто тримесечие на 2010 г. има увеличение с 29.2%, а на годишна база - с 11.3%. За деветмесечието увеличението е 4.5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост се изнася. Продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар са само около 2% от произведените количества.
  • Продажбите на производителите на вътрешния пазар в сравнение с второто тримесечие на 2010 г. са по-големи с 26.6%, но на годишна база намаляват с 2.4%.
  • За деветмесечието на 2010 г. продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар намаляват с 6.7% на годишна база.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
3.2.    Деветмесечие IX'2010
3.2.1.    Облекла за мъже и момчета
3.2.2.    Облекла за жени и момичета
3.2.3.    Работно облекло
3.2.4.    Ризи и блузи
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.1.2.    Деветмесечие IX'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.2.2.    Деветмесечие IX'2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.3.2.    Деветмесечие IX'2010
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3'2010
5.2.    Деветмесечие IX'2010
5.2.1.    Облекло за мъже и момчета
5.2.2.    Облекло за жени и момичета
5.2.3.    Работно облекло
5.2.4.    Ризи и блузи
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
6.1.2.    Деветмесечие IX'2010
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Трето тримесечие Q3'2010
6.2.2.    Деветмесечие IX'2010
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от сектора
7.4.1.    Мизия-96 АД - Плевен
7.4.2.    Пангеа АД - София
7.4.3.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1