Развитие на производството и продажбите на шивашки изделия в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2005 г. производството в шивашката промишленост в България отново отчита намаление. Спадът е в размер на 1%, а общо за деветмесечието - с 2%.
Внос
  • Продължава тенденцията на значително нарастване вноса в България на облекла.
  • В сравнение с третото тримесечие на 2004 г. увеличението е с 23%, а прирастът за деветмесечието - 15%.
Износ
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. от страната са изнесени около 2% по-малко облекла и други шивашки изделия.
  • Средната цена е по-висока и валутата от изнесените стоки е повече с 2%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Намаляват продажбите на производителите на облекла и други шивашки изделия на вътрешния пазар.
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. спадът е с 27%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2.    Деветмесечие (IX`2005)
4.3.    Работно облекло
4.4.    Мъжко облекло
4.5.    Дамско облекло
4.6.    Ризи и блузи
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговско салдо
5.1.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.1.2.    Деветмесечие (IX`2005)
5.2.    Внос
5.2.1.    Трето тримесечие (Q3`2005),
5.2.2.    Деветмесечие (IX`2005),
5.2.3.    Облекла за мъже или момчета
5.2.4.    Облекла за жени или момичета
5.2.5.    Ризи
5.2.6.    Други шивашки изделия
5.3.    Износ
5.3.1.    Трето тримесечие (Q3`2005),
5.3.2.    Деветмесечие (IX`2005),
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Трето тримесечие (Q3`2005),
6.2.    Деветмесечие (IX`2005)
6.2.1.    Работно облекло
6.2.2.    Мъжко облекло
6.2.3.    Дамско облекло
6.2.4.    Ризи и блузи


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1