Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2007 г., шивашкото производство в България продължи да нараства, но с по-бавни темпове. В сравнение с второто тримесечие на 2006 г. прирастът е 4.7%.
  • За първото полугодие на 2007 г. увеличението спрямо същия период на 2006 г. е 12.1%.
Външнотърговски стокообмен
  • През второто тримесечие на 2007 г. продължава тенденцията на значително увеличение на стойностния обем на внесените шивашки изделия. В сравнение със същия период на 2006 г. прирастът е 70%.
  • За първото полугодие увеличението е с 15.3%.
  • През второто тримесечие на 2007 г. износът на облекла и други шивашки изделия е по-малък, като в сравнение с първото полугодие на 2006 г. спадът е с 2.4%.
  • Намалението на износа за полугодието е с 0.4%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост е от ишлемеджийско производство (активно усъвършенстване на временен внос при разсрочено плащане).
  • Предприятията, включени в извадката, в сравнение с второто тримесечие на 2006 г., са продали  с 0.13% по-малко продукция.
  • За първото полугодие има увеличение на продукцията с 16.8%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2007)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
4.2.    Първо полугодие (H1’2007)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Публични дружества от отрасъла
5.4.    Конкуренция, пазарен дял
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1