Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Производството и продажбите на шивашката промишленост в България през първото тримесечие на 2008 г. отчитат намаление от 13% в сравнение със същия период на предходната година.
Внос - Износ
  • Тенденцията на увеличение на вноса на облекла и други шивашки изделия продължава и през първото тримесечие на 2008 г. В сравнение със същия период на предходната година прирастът е 32.4%;
  • Износът на шивашки изделия спрямо  първото тримесечие на 2007 г. е нараснал с 1.2%.
Външнотърговски стокообмен
  • В износа на шивашки изделия, има много стоки, които са от временен внос на платове, преработени и дообработени в страната на ишлеме. Поради това изследването на салдото от външнотърговския стокообмен с шивашки изделия е направено едновременно със салдото от стокообмена с текстилни и трикотажни стоки;
  • Положителното салдо за тези отрасли продължава да расте, като увеличението е с 0.8%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост е от ишлемеджийско производство (реекспорт след активно усъвършенстване на временен внос при разсрочено плащане). Продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са малки. За първото тримесечие на 2008 г., за предприятията включени в извадката, те са 2.7% от произведените количества;
  • В сравнение с първото тримесечие на 2007 г., продажбите на предприятията от извадката са повече със 17.3%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос - Износ
1.3.    Външнотърговски стокообмен
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Мъжко облекло
2.2.    Дамско облекло
2.3.    Работно облекло
2.4.    Ризи и блузи
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Внос, износ, салдо
3.2.    Внос
3.2.1.    Облекла за мъже и момчета
3.2.2.    Облекла за жени или момичета
3.2.3.    Ризи и блузи
3.2.4.    Други шивашки изделия
3.3.    Износ
3.3.1.    Облекла за мъже или момчета
3.3.2.    Облекла за жени и момичета
3.3.3.    Ризи и блузи
3.3.4.    Други шивашки изделия
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Мъжко облекло
4.2.    Дамско облекло
4.3.    Работно облекло
4.4.    Ризи и блузи
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Публични дружества от сектора
5.3.1.    Мизия-96 АД - Плевен
5.3.2.    Пангеа АД - София
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1