Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Производството и продажбите на шивашката промишленост в България през първото тримесечие на 2007 г. отбелязва значителен прираст от 19.5%.
Внос - Износ
  • Тенденцията на увеличение на вноса на облекла и други шивашки изделия продължава и през първото тримесечие на 2007 г., но с по-бавен темп. Прирастът е 2.2%;
  • Износът на облекла и други шивашки изделия продължи да расте и през първото тримесечие на 2007 г., но също с по-бавен темп. Изнесени са стоки за 223 млн. EUR. Прирастът е 1.3%.
Външнотърговски стокообмен
  • В износа на шивашки изделия, има много стоки, които са от временен внос на платове, преработени и дообработени в страната на ишлеме. Поради това изследването на салдото от външнотърговския стокообмен с шивашки изделия е направено едновременно със салдото от стокообмена с текстилни и трикотажни стоки;
  • Положителното салдо за тези отрасли продължава да расте. Увеличението е с 4.7%.

Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост е от ишлемеджийско производство (реекспорт след активно усъвършенстване на временен внос при разсрочено плащане). Продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са малки. За първото тримесечие на 2007 г., за предприятията включени в извадката, те са 2.3% от произведените;
  • В сравнение с първото тримесечие на 2006 г., продажбите на предприятията от извадката са повече с близо 36%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос - Износ
1.3.    Външнотърговски стокообмен
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на GS1
2.3.    Най-големи предприятия от сектора
2.4.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Мъжко облекло
4.2.    Дамско облекло
4.3.    Работно облекло
4.4.    Ризи и блузи
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Облекла за мъже и момчета
5.2.2.    Облекла за жени или момичета
5.2.3.    Ризи и блузи
5.2.4.    Други шивашки изделия
5.3.    Износ
5.3.1.    Облекла за мъже и момчета
5.3.2.    Облекла за жени и момичета
5.3.3.    Ризи и блузи
5.3.4.    Други шивашки изделия
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Мъжко облекло
6.2.    Дамско облекло
6.3.    Работно облекло
6.4.    Ризи и блузи
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1