Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Производството и приходите от продажби на шивашката промишленост в България през третото тримесечие на 2008 г. отчитат значително намалението в сравнение със същия период на 2007 г. Физическият им обем (по съпоставими цени) е с 11.5% по-малък, а общо за деветмесечието е отчетен спад с 12.2%.
Внос
  • През третото тримесечие на 2008 г. вносът на шивашки изделия е нараснал с 9.9% в сравнение със същия период на 2007 г.
  • За деветте месеца на годината вносът е нарастнал с 12.5%, спрямо деветмесечието на 2007г..
Износ
  • Износът на шивашки изделия от България намалява с 15,8% през третото тримесечие на 2008 г. , в сравнение със същия период на 2007 г.
  • За деветмесечието спадът е с 6.2%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията в шивашката промишленост е на ишлеме. Само 3% от производството е продадено на вътрешния пазар.
  • Има значително увеличение на продажбите на производителите на вътрешния пазар. За тримесечието то е 19%, а за деветмесечието - 5.2%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
2.2.1.    Облекла за мъже и момчета
2.2.2.    Облекла за жени и момичета
2.2.3.    Ризи и блузи
2.2.4.    Работно облекло
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2.    Деветмесечие (ІХ’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
4.2.    Деветмесечие (IX’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по печалба
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1.    Мизия 96 АД Плевен
5.4.2.    Пангеа АД София
5.4.3.    Филтекс АД Пловдив
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1