Развитие на производството и шивашки изделия в България
Период: 1-во тримесечие 2002

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията за нарастване производството в шивашката промишленост в България продължи и през първото тримесечие на 2002 г.
  • Основната част от прираста идва от ишлемедийското производство и износа на облекла.
Внос- Износ
  • Износът на шивашки изделия от България през първото тримесечие на 2002 г. е по-голям в сравнение със същия период на 2001 г , докато при вноса има намаление;
  • Салдото от вноса и износа на шивашки изделия през първото тримесечие на 2002 г. е значително по-голямо в сравнение със същия период на 2001 г.
  • Повишава се макроикономическата ефективност от ишлемеджийското производство на шивашки изделия, измерена чрез коефициента на покритие.
  • Обявените средни цени на редовния внос са много занижени, като в сравнение с първото тримесечие на 2001 г средните цени са по ниски и на редовния и обратния внос.
  • Средните цени на редовния износ са значително по-ниски в сравнение с тези на  обратния износ.
Вътрешен пазар
  • В сравнение с първото тримесечие на 2001 г. има увеличение на продажбите на производителите с около 2%

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос- Износ
1.3.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1.    Сертификати по ISO
2.2.    Членове на ЕАН
2.3.    Производители
2.4.    Предприятия от отрасъла търгувани на борсата
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Внос
4.1.1.    Редовен внос
4.1.2.    Временен внос
4.1.3.    Внос по страни
4.2.    Износ
4.2.1.    Редовен износ
4.2.2.    Редовен износ по страни
4.2.3.    Обратен износ
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1